Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2006: Xuất khẩu có thể đạt 40 tỷ USD
25 | 06 | 2007
Bộ Thương mại dự báo, với kết quả xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm cộng với kết quả xuất khẩu quý IV thường đạt cao nên xuất khẩu năm 2006 có thể vượt mục tiêu đề ra (38,44 tỷ USD).

Bộ Thương mại dự báo, với kết quả xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm cộng với kết quả xuất khẩu quý IV thường đạt cao nên xuất khẩu năm 2006 có thể vượt mục tiêu đề ra (38,44 tỷ USD). Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của cả nước là 29,39 triệu USD, đạt 77,9% so với kế hoạch 2006, và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2005. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng tháng trong 9 tháng đầu năm nay đạt 3,27 tỷ USD/tháng.

Bộ Thương mại dự đoán, nếu xuất khẩu trong 3 tháng cuối năm đạt bình quân như mức 9 tháng đầu năm, thì kim ngạch xuất khẩu cả năm 2006 đạt trên 39 tỷ, vượt mục tiêu đặt ra tại Hội nghị Thương mại toàn quốc năm 2006 là 38,44 tỷ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Bộ nhận định, kết quả xuất khẩu những năm qua cho thấy, kim ngạch xuất khẩu bình quân tháng của quý IV thường cao hơn các quý đầu năm, nên xuất khẩu năm 2006 có thể còn cao hơn dự kiến.

Như vậy, xuất khẩu của cả nước năm 2006 đạt 40 tỷ USD không phải không khả quan.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2006, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 32,751 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2005, riêng tháng 9 ước đạt 3,900 tỷ USD.(Nguồn tin: VnEconomy)
Báo cáo phân tích thị trường