Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển vọng xuất khẩu hoa quả của Việt Nam sang thị trường khu vực Nam Mỹ
30 | 09 | 2007
Các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc đầu tư phương tiện và công nghệ phù hợp khi thu hoạch, chế biến và vận chuyển. Xét ở góc độ về cơ cơ sở hạ tầng và công nghệ bảo quản, chế biến, vận chuyển quản lý chất lượng trong sản xuất ở nước ta vẫn còn là những vấn đề đang đặt ra ở phía trước. E-TradeNews - Được đánh giá là thị trường tiềm năng, nhưng XK rau quả của Việt Nam sang khu vực trên đang gặp một số khó khăn ^như khoảng cách địa lý xa xôi làm tăng chi phí vận tải và bảo hiểm so với các nước trong khu vực

Các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc đầu tư phương tiện và công nghệ phù hợp khi thu hoạch, chế biến và vận chuyển. Xét ở góc độ về cơ cơ sở hạ tầng và công nghệ bảo quản, chế biến, vận chuyển quản lý chất lượng trong sản xuất ở nước ta vẫn còn là những vấn đề đang đặt ra ở phía trước. E-TradeNews - Được đánh giá là thị trường tiềm năng, nhưng XK rau quả của Việt Nam sang khu vực trên đang gặp một số khó khăn ^như khoảng cách địa lý xa xôi làm tăng chi phí vận tải và bảo hiểm so với các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, giá XK rau quả của các nước trong khu vực như Achentina, Chi lê, Ecuador rất cạnh tranh. Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan Thương vụ Việt Nam tại khu vực thị trường này, các doanh nghiệp Việt nam vẫn có cơ hội rất lớn nếu biết lựa chọn và đầu tư thích hợp đối với một số loại hoa quả là nhãn, vải, thanh long và sản phẩm đóng hộp là những loại hoa quả nhiệt đới rất hiếm, khó trồng ở Braxin, phải nhập khẩu với khối lượng từ một số nước Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc đầu tư phương tiện và công nghệ phù hợp khi thu hoạch, chế biến và vận chuyển. Xét ở góc độ về cơ cơ sở hạ tầng và công nghệ bảo quản, chế biến, vận chuyển quản lý chất lượng trong sản xuất ở nước ta vẫn còn là những vấn đề đang đặt ra ở phía trước.

Hiện nay, giữa Việt Nam và Braxin đã có quan hệ ngoại giao thuận lợi, có thư trao đổi dành cho nhau các điều kiện tối huệ quốc trong thương mại, đây là một thuận lợi rất lớn không chỉ trong XK hoa quả mà còn đối với nhiều mặt hàng khác.Báo cáo phân tích thị trường