Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố báo cáo “THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ NĂM 2011 VÀ TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU RAU QUẢ SANG HOA KỲ TRONG THỜI GIAN TỚI ”
21 | 10 | 2011
Báo cáo “Thị trường rau quả Hoa Kỳ năm 2011 và triển vọng xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ trong thời gian tới” đưa ra những phân tích toàn diện về thị trường nhập khẩu rau quả của Hoa Kỳ trong năm 2011 và tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ từ đầu năm 2011 đến nay; từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu rau quả sang thị trường này trong thời gian tới.

 

 Báo cáo cung cấp các thông tin hữu ích sau đây:

• Đặc điểm nhập khẩu rau quả vào thị trường Hoa Kỳ trong những năm gần đây (xu hướng gia tăng nhập khẩu, cơ cấu mặt hàng, thị hiếu tiêu dùng và cơ cấu nguồn cung ứng)

• Triển vọng gia tăng nhập khẩu rau quả vào Hoa Kỳ trong năm 2011 (trong đó phân tích, dự báo về lượng, kim ngạch nhập khẩu, cơ cấu mặt hàng rau quả nhập khẩu và cơ cấu các nước cung ứng rau quả vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2011)

• Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ (các phân tích và thống kê chi tiết về kim ngạch, chủng loại và đơn giá xuất khẩu các mặt hàng rau quả vào thị trường Hoa Kỳ trong 8 tháng đầu năm 2011)

• Cơ hội và thách thức trong xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ trong thời gian tới (trong đó tập trung phân tích các cơ hội, thách thức và năng lực cạnh tranh của hàng rau quả Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ (về thị phần, sự trùng lắp cơ cấu mặt hàng- so sánh với các nước xuất khẩu rau quả lớn sang Hoa Kỳ và các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan…).

• Phương án đẩy mạnh xuất khẩu rau quả vào thị trường Hoa Kỳ (trong đó đánh giá các mặt hàng rau quả Hoa Kỳ có nhu cầu nhập khẩu cao trong thời gian tới, những điều cần lưu ý nhằm hạn chế rủi ro về pháp lý và kỹ thuật khi xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, cơ hội tận dụng mạng lưới phân phối từ lực lượng kiều bào tại Hoa Kỳ và những thông tin về đặc tính tiêu dùng, cơ cấu các nhóm người tiêu dùng Hoa Kỳ theo độ tuổi và giới tính đối với rau quả để gia tăng cơ hội thâm nhập và mở rộng thị phần rau quả tại thị trường này.

• Một số lưu ý về thủ tục hải quan đối với hai mặt hàng quả tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ là thanh long và chôm chôm.

• Phần Phụ lục sẽ cung cấp các quy định về giám định kỹ thuật khi nhập khẩu rau quả vào Hoa Kỳ; giới thiệu một số Cơ quan hữu quan trong quản lý nông sản nhập khẩu của Hoa Kỳ và một số luật, quy định được ban hành tương ứng liên quan đến nhập khẩu rau quả vào Hoa Kỳ .

Báo cáo “Thị trường rau quả Hoa Kỳ năm 2011 và triển vọng xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ trong thời gian tới” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyBáo cáo phân tích thị trường