Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh vào Nhật tăng cả về lượng và trị giá
22 | 03 | 2008
Theo thống kê của Hải quan Nhật, trongtháng 1/2008 Nhật đã nhập 4.124 tấn bạch tuộc đông lạnh, tăng 69,77% so cùng kỳ 2007. Như vậy tình hình nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh sang Nhật trong tháng 1 đã có dấu hiệu tăng khả quan hơn so với năm 2007.
Trong tháng 1, giá nhập khẩu cũng tăng mạnh, tới 24,8% so tháng 1/2007. Dự báo giá nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh vào Nhật sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới.
Nhìn chung, lượng nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh vào Nhật từ các thị trường đều tăng mạnh; trong đó Trung Quốc vươn lên dẫn đầu trong số các nước cung cấp bạch tuộc cho Nhật với lượng cung tăng tới gần 80% và chiếm 28% thị phần nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh cho Nhật. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Mexico tăng lên hơn 5 lần, đạt 678 tấn và lượng nhập khẩu từ Maritian chỉ tăng nhẹ đạt 1.050 tấn, chiếm 25% thị phần nhập khẩu. Trong tháng 1, lượng nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh từ Việt Nam tăng hơn 16% so cùng kỳ năm 2007, đạt 413 tấn. Dự kiến trong những tháng tới xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh của Việt Nam tới sẽ tăng mạnh và Việt Nam sẽ vươn lên là 1 trong 3 nước cũng cấp bạch tuộc đông lạnh lớn nhất cho thị trường này.
Giá trung bình nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh vào Nhật tăng mạnh đạt 769,8yên/kg, tăng gần 25% so cùng kỳ 2007. Trong đó giá nhập khẩu từ 3 thị trường Maritian, Mexico và Việt Nam tăng mạnh nhất. Cụ thể, giá nhập từ Maritian đạt 947,5Yên/kg, tăng 28,6%, giá nhập khẩu từ Mexico đạt 714,4 yên/kg, tăng 19,2% và giá nhập khẩu từ Việt Nam đạt 397,3 yên/kg, tăng 15,4%.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường