Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản: nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh tăng cao
28 | 04 | 2008
Theo thống kê của Hải quan Nhật Bản trong tháng 2/2008 nước này đã nhập khẩu 3.170 tấn bạch tuộc đông lạnh các loại, tăng 14% so với tháng 2/2007.
Nhờ vậy, tổng lượng nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh vào thị trường này trong 2 tháng đầu năm 2007 đã đạt 7.294 tấn, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh vào thị trường này trong 2 tháng đầu năm cũng tăng tới gần 20% đạt 771,34 yên/kg.

Trung Quốc và Maritian là 2 nước xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh lớn nhất cho thị trường Nhật Bản với thị phần lần lượt đạt 31,2% và 25,6%. Trong 2 tháng đầu năm 2008, lượng xuất khẩu của Maritian đạt 2.278 tấn, giảm 11,65% so với cùng kỳ năm 2007. Ngược lại lượng xuất khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng tới gần 87% đạt 1.868 tấn. Bên cạnh đó, lượng xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh từ thị trường Mêxico cũng tăng mạnh tăng tới 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2007, đạt 704 tấn.

Nhìn chung trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh của Việt Nam tới hầu hết thị trường đều giảm đáng kể, đạt 4,8 nghìn tấn. Trong đó xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 689 tấn, giảm tới 19,27% so với cùng kỳ năm 2007. Riêng trong tháng 2 lượng xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh của Việt Nam sang thị trường này chỉ đạt 278 tấn.

Giá xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh sang thị trường Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm đạt 771,34 yên/kg tăng 20% so với cùng kỳ năm 2007.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường