Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diễn biến phiên đấu giá chè Kenya: giá biến động thất thường
29 | 08 | 2007
Tại cuộc đấu giá tuần này, giá các loại chè Kenya biến động thất thường, trong đó một số chủng loại kém hơn giá giảm sút do vấn đề chất lượng. Nhu cầu nhìn chung có cải thiện song không đồng đều giữa các loại, tuỳ thuộc vào chất lượng.

Tại cuộc đấu giá tuần này, giá các loại chè Kenya biến động thất thường, trong đó một số chủng loại kém hơn giá giảm sút do vấn đề chất lượng. Nhu cầu nhìn chung có cải thiện song không đồng đều giữa các loại, tuỳ thuộc vào chất lượng.

Tổng khối lượng chào bán đạt 88.061 bao, với 7.560 bao vẫn còn tồn lại sau cuộc đấu giá.

Giá các loại chè BP1s dao động trong khoảng 2,25 – 2,55 USD/kg, tăng so với mức 2,23 – 2,50 USD/kg tuần trước. Giá các loại PF1s cũng tăng, từ mức 2,34 – 2,46 USD/kg lên 2,34 – 2,52 USD/kg.

Pakistan Packers đã tham gia tích cực vào cuộc đấu giá, nhu cầu từ Egyptian Packers cũng được cải thiện hơn. Trong khi đó, các khách mua Anh vẫn tỏ ra kỹ tính khi lựa chọn mua vào tại cuộc đấu giá tuần này.

(Nguon tin: Reuters)Báo cáo phân tích thị trường