Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường của Ấn Độ có thể tăng 25%
17 | 03 | 2009
Sản lượng đường của Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ 2 trên thế giới, có thể tăng 25% trong năm nay do nông dân tăng diện tích trồng mía đường nhằm tận dụng lợi ích từ việc giá thành sản phẩm tăng cao, giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Sản lượng có thể đạt mức 20 triệu tấn trong năm 2009 so với mức 16 triệu tấn hồi năm ngoái. Thông tin được Chủ tịch hiệp hội các cơ sở sản xuất mía đường Ấn Độ, S.L. Jain, cung cấp. Tuy nhiên Ấn Độ vẫn phải nhập khẩu đường do nhu cầu sử dụng trong nước tăng cao.

Sự tăng sản lượng mía đường tại Ấn Độ sẽ góp phần làm hạ nhiệt giá thành của sản phẩm này trên thị trường thế giới. Đường thô đã tăng 11% giá trong năm nay tại thị trường New York và đường tinh luyện cũng tăng 27% tại London.

Jain cho biết mức tiêu thụ đường trong nước của Ấn Độ trong năm tới có thể tăng lên 24 triệu tấn so với mức tiêu thụ hiện tại ước tính 23,5 triệu tấn. Hồi tháng trước, Ấn Độ đã cho phép miễn thuế nhập khẩu đường thô ới tận tháng 9 nhằm phục vụ hoạt động chế biến và thương mại trong nước.Nguồn: khuyennong
Báo cáo phân tích thị trường