Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI NGA, UCRAINA VÀ ĐỨC
29 | 07 | 2009
Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT giao tại Quyết định số 195/QĐ-BNN-CB ngày 22 tháng 01 năm 2009, Cục chế biến thương mại, Nông lâm thủy sản và nghề muối sẽ tổ chức các sự kiện trong năm 2009 như sau:

        1. Sự kiện quảng bá sản phẩm nông lâm thuỷ sản tại Nga và tại Ucraina từ ngày 13 tháng 9 đến 24 tháng 9 năm 2009.

        * Tại Nga:

        - Triển lãm hàng xuất khẩu Việt nam 2009

        - Hội chợ thực phẩm và đồ uống World Food Moscow từ 15 tháng 09 tới 18/09/2009.

        - Hội thảo quảng bá sản phẩm Nông nghiệp Việt nam và tiệc ẩm thực vào sáng 15 tháng 9 năm 2009.

        * Tại Ucraina

        - Hội thảo quảng bá sản phẩm nông nghiệp Việt nam và tổ chức tiệc ẩm thực vào chiều 21 tháng 09 năm 2009.

        - Khảo sát tham quan Trung tâm thương mại và chợ đầu mối.

        Các doanh nghiệp tham gia đề nghị gửi danh sách và liên hệ trước ngày 25 tháng 06 năm 2009 theo địa chỉ:

        Chị Nguyễn Vân Hương - Cục Chế biến 

        Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình -  Hà Nội

        Tel: 04.37711208                           Fax: 04.37711125   Email: huongnv.cb@mard.gov.vn

2. Sự kiện quảng bá sản phẩm ngành nông nghiệp tại Đức:

        - Tham dự Hội chợ thực phẩm và đồ uống ANUGA tại Đức từ 09-15 /10/2009.

        - Hội thảo quảng bá sản phẩm nông nghiệp Việt nam tại Cologne.

        Các doanh nghiệp tham gia đề nghị gửi danh sách và liên hệ trước ngày 15 tháng 07 năm 2009 theo địa chỉ:

        Chị Phan Thuý Hằng - Cục chế biến Thương mại Nông lâm Thuỷ sản và Nghề muối

        Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình -  Hà Nội

        Tel/Fax: 04.37711125    Email: hangpt.cb@mard.gov.vnTheo HHGLSVN
Báo cáo phân tích thị trường