Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê El Salvador tháng 7 giảm 20%
17 | 08 | 2009
Hội đồng Cà phê El Salvador cho biết xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 7/2009 chỉ đạt 96.919 bao 60 kg, giảm 19,6 % so với mức 120.611 bao cùng kỳ năm 2008.

Tính chung lượng xuất khẩu trong 10 tháng đầu niên vụ 2008/09 của El Savador bắt đầu vào tháng 10/2008 đạt 1.226.196 bao, giảm 5,9 % so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong niên vụ 2009/10 sắp tới, nước này dự đoán sẽ sản xuất được 1,47 triệu bao cà phê, tăng 5 % so với niên vụ trước do chu kỳ sản lượng của cây cà phê và nông dân đã quan tâm hơn đến trồng cà phê vì giá mặt hàng  đang cao hơn trước đây.

(Theo Vicofa)Báo cáo phân tích thị trường