Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu cà phê của một số nước trên thế giới
14 | 03 | 2008
Uganda
Uỷ ban Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) cho biết, xuất khẩu cà phê robusta của nước này trong 5 tháng đầu vụ 2007/08 (tháng 10/07 – tháng 2/08) đạt 1,14 triệu bao loại 60kg, tăng 24% so với cùng kỳ vụ trước.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê arabica trong cùng thời gian này lại giảm 33% xuống còn 269.444 bao, chủ yếu do yếu tố chu kỳ mùa vụ. Cà phê arabica của Uganda chiếm 15% trong tổng sản lượng hàng năm.

Từ năm 1993, cà phê robusta của Uganda bị sụt giảm trầm trọng bởi sâu bệnh, tuy nhiên sau đó UCDA đã có những biện pháp phù hợp ngăn chặn được sự phát triển của sâu bệnh. Đến năm 2001, Uganda đã đề ra chương trình trồng lại cây cà phê và sản lượng tại quốc gia sản xuất cà phê robusta hàng đầu châu Phi này đã tăng kể từ vụ 2005/06.

Trong vụ 2007/08, sản lượng cà phê robusta của Uganda dự đoán đạt 3 triệu kiện, tăng so với 2,7 triệu kiện của vụ 2006/07.

Cameroon

Theo số liệu của Uỷ ban Cà phê và Cacao Quốc gia Cameroon (NCCB), trong 5 tháng đầu vụ 2007/08 (tháng 10/07-tháng 2/08), cameroon đã xuất khẩu 340 tấn cà phê arabica, giảm mạnh so với 584 tấn cùng kỳ vụ trước.

Chỉ tính riêng tháng 2/08, Cameroon xuất khẩu 101 tấn cà phê arabica, trong khi cùng tháng năm 2007 con số là 584 tấn. Trong giai đoạn từ tháng 10/06 đến tháng 01/07 Cameroon không xuất khẩu cà phê arabica và NCCB cũng không đưa ra lý do.

Dưới đây là số liệu chi tiết về tình hình xuất khẩu cà phê arabica của Cameroon trong 5 tháng đầu vụ 2007/08:

Tháng

Vụ 2007/08 (tấn)

Vụ 2006/07 (tấn)

10

18

- -

11

- -

- -

12

- -

- -

01

221

- -

02

101

584

Tổng

340

584

Mexico

Bộ Nông nghiệp Mexico cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 2/08 – tháng thứ 5 của vụ 2007/08 - đạt 218.281 bao loại 60 kg, giảm 16% so với cùng tháng vụ trước.

Kể từ đầu vụ tới nay (tháng 10/07 – tháng 2/08), Mexico đã xuất khẩu tổng cộng 892.211 bao cà phê, giảm 1% so với 901.495 bao cùng kỳ vụ trước. Cả vụ 2006/07, Mexico đã xuất khẩu được 2.893.351 bao, tăng 15% so với 2.507.694 bao của vụ 2005/06.

Khối lượng xuất khẩu trong tháng 2 của Mexico bao gồm 167.366 bao cà phê tươi, 1.264 bao cà phê rang xay và 49.651 bao cà phê hoà tan.

El Salvador

Theo nguồn tin Dow Jones, xuất khẩu cà phê của El Salvador trong tháng 2 – tháng thứ 5 của vụ 2007/08 – đã tăng 12% so với cùng kỳ vụ trước, đạt 146.082 bao loại 60 kg.

Hội đồng Cà phê El Salvador cho biết, trong 5 tháng đầu vụ, El Savador đã xuất khẩu tổng cộng 401.925 bao cà phê, tăng 10% so với cùng kỳ vụ trước.

Trong vụ 2006/07, El Salvador chỉ xuất khẩu 1.220.765 bao cà phê, giảm 19% so với vụ trước đó và là mức thấp nhất trong vòng 100 năm qua của nước này.

Vụ 2007/08, sản lượng cà phê của El Salvador dự đoán sẽ tăng 19% lên 1.479.046 bao.Nguồn: www.trade.hochiminhcity.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường