Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cá tra ước đạt trên 1 tỷ USD
20 | 08 | 2009
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nghề nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn phát triển mạnh. Theo Cục Nuôi trồng Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nghề nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn phát triển mạnh, sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu dự báo đạt trên 1 tỷ USD trong năm nay.

Ước tính đến nay, 10 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long thả nuôi hơn 5.000 ha cá tra. Trong đó, hơn 1.200 ha đã thu hoạch, năng suất bình quân trên 240 tấn/ha, tổng sản lượng đạt hơn 312.300 tấn. Đồng Tháp là địa phương hiện năng suất cá tra đạt cao nhất 302 tấn/ha; tiếp đến là Vĩnh Long đạt 300 tấn/ha, Tiền Giang đạt 264 tấn/ha và Trà Vinh 267 tấn/ha...

Để sản xuất và tiêu thụ cá tra ổn định và bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp, địa phương cần bám sát thị trường tiêu thụ sản phẩm ngoài nước, chú trọng thị trường trong nước, tổ chức tốt mối liên kết giữa nhà chế biến xuất khẩu và người nuôi cá tra, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng chia sẻ rủi ro và lợi nhuận. Các hộ nuôi cần áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi cá tra thương phẩm, bảo vệ môi trường vùng nuôi; nâng cao chất lượng con giống, đảm bảo an toàn thực phẩm, giảm chi phí đầu vào để hạ giá thành sản xuất./. Theo VOVN
Báo cáo phân tích thị trường