Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rất cần một sàn đấu giá chè ở Việt Nam
24 | 08 | 2009
Việt Nam đã đủ điều kiện để xây dựng một sàn đấu giá chè (trà), đồng thời các doanh nghiệp trồng và chế biến chè của Việt Nam cũng đang rất có nhu cầu về việc được đưa sản phẩm ra giao dịch tại một sàn đấu giá chung, nhằm tạo cơ hội nâng cao giá bán của chè xuất khẩu.

Đó là một trong những nội dung đã được đưa ra tại hội thảo về việc xây dựng dự án thành lập sàn đấu giá chè ở Việt Nam do Hiệp hội Chè Việt Nam cùng các chuyên gia nước ngoài tổ chức ngày 21-8. Dự kiến, sàn đấu giá chè có thể được bắt đầu ngay vào năm 2010 và ban đầu sẽ được tổ chức mẫu ở một số tỉnh.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, mặc dù hiện nay, chè của Việt Nam đã có thương hiệu “Che Viet” song do không có một sàn đấu giá, giao dịch nào nên giá trị xuất khẩu của chè Việt Nam rất thấp (chỉ đạt khoảng 1,2-1,5 USD/kg), doanh nghiệp cũng không xác định được đúng giá trị sản phẩm của mình. Tính ra, giá bán của chè Việt Nam so với các nước chỉ bằng 50-51%.

(PH.HẬU, Sài Gòn Giải Phóng)
 Báo cáo phân tích thị trường