Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phát triển khu vực mậu dịch tự do Asean – Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp
28 | 10 | 2009
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2010. Các doanh nghiệp từ các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực sẽ nhóm họp tại Nam Ninh – Trung Quốc vào ngày 21/1/2010 để thảo luận về các vấn đề giao lưu và hợp tác trong khu vực, đặc biệt là thảo luận về các cơ hội kinh doanh lớn mà khu vực mậu dịch tự do lớn thứ 3 trên thế giới này sẽ mang lại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
Khu vực thương mại tự do ASEAN- Trung Quốc có tổng  GDP vào khoảng 6 nghìn tỷ USD, trong đó lĩnh vực thương mại có thể đạt giá trị vào khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, trong đó nông nghiệp là thị trường tiềm năng rất lớn.

Trung Quốc và hầu hết các quốc gia ASEAN là các quốc gia nông nghiệp do đó nhu cầu về máy móc nông nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón và các sản phẩm nông nghiệp khác là rất lớn.  Hiện nay, thị trường nông nghiệp Trung Quốc- ASEAN đang hoạt động khá tích cực đặc biệt là trong lĩnh vực phân bón. Việt Nam, Campuchia và các nước khác hiện đang nhập khẩu lớn phân bón hóa học, máy nông nghiệp, thuốc trừ sâu, nguyên vật liệu và các sản phẩm khác từ Trung Quốc.

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN –Trung Quốc sẽ góp phần làm các thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu trong khu vực dễ dàng hơn rất nhiều. Thuế quan xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp trong khu vực sẽ được giảm mạnh và dần dần bãi bỏ, hướng tới việc hình thành một khu vực nông nghiệp phát triển lớn nhất thế giới.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường