Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về kinh doanh, xuất khẩu gạo
29 | 10 | 2009
Bộ Tư Pháp đã có cuộc họp bàn vào cuối tuần trước xung quanh việc xây dựng Nghị định kinh doanh, xuất khẩu gạo nhằm đơn giản hóa hơn nữa thủ tục xuất khẩu gạo, đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất.
Dự thảo sẽ xác định quản lý thống nhất hoạt động xuất khẩu gạo thông qua việc cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương sẽ là cơ quan thẩm định và cấp phép, gia hạn giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo và qua đó sẽ quản lý tốt được hoạt động thu mua doanh nghiệp xuất khẩu gạo, tránh thiệt thòi cho người nông dân. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) sẽ đóng vai trò điều phối để các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tham gia vào bình ổn thị trường khi cần thiết. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về kinh doanh, xuất khẩu gạo vào cuối năm 2009 và áp dụng từ đầu năm 2010.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường