Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp FDI sẽ được kinh doanh phân phối gạo ngay trong năm 2009
05 | 08 | 2009
Theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của VN, từ 1.1.2009, các doanh nghiệp (DN) nước ngoài được phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực phân phối. Cũng theo cam kết này đến 1/1.2011 doanh nghiệp FDI sẽ được xuất khẩu lúa gạo. Nhưng những thông tin mới đây nhất mà chúng tôi vừa nhận được thì các doanh nghiệp FDI có thể sẽ được xuất khẩu lúa gạo ngay trong năm 2009, sớm hơn rất nhiều so với thời hạn 2011.

Ngày 30-7-2009, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5173/VPCP-QHQT do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký gửi Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hiệp hội lương thực Việt Nam về việc kinh doanh mặt hàng gạo của doanh nghiệp FDI.

Nội dung công văn cho biết: Xét trên đề nghị của Bộ Công thương tại công văn số 6748/BCT-KH ngày 14-7-2009 về việc xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Metro Cash& Cary Việt Nam nói riêng và của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói chung về tình hình kinh doanh phân phối mặt hàng gạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc nội dung kiến nghị của Bộ Công thương về điều kiện kinh doanh và cơ chế quản lý đối với việc kinh doanh mặt hàng gạo của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại văn bản nêu trên.

- Về cách thức thực hiện , đồng ý trước mắt thực hiện theo kiến nghị của Bộ Công thương. Tuy nhiên, về lâu dài, Bộ Công thương xem xét ban hành hoặc kiến nghị Chính phủ ban hành quy định pháp lý điều chỉnh, sửa đổi các quy định hiện hành để phù hợp với thực tế, bảo đảm tính công khai minh bạch trong quản lý điều hành của Chính phủ về lĩnh vực này.

Theo lộ trình WTO, từ 1/1/2009, các doanh nghiệp FDI phải được hưởng mọi quyền lợi như doanh nghiệp trong nước, không phân biệt đối xử. Tuy nhiên hiện nay vẫn có một bộ phận không nhỏ các các doanh nghiệp FDI vẫn cho rằng họ chưa được hưởng quyền trọn vẹn theo cam kết WTO và đề nghị "mở" hơn nữa. Công văn này có thực sự "cởi trói" cho các doanh nghiệp FDI hay không? Mốc thời hạn 1-1-2011, phải mở cửa thị trường xuất khẩu gạo cho các nhà đầu tư nước ngoài, liệu có phải đã thay đổi, việc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường lúa gạo trong nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và liên hệ với các cơ quan chức năng để có thêm thông tin sớm nhất cho quý độc giả quan tâm, đặc biệt là những doanh nghiệp ngành lúa gạo.

Xem chi tiết Công văn v/v kinh doanh mặt hàng lúa gạo của doanh nghiệp FDI tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường