Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công bố doanh nghiệp xuất khẩu tôm không tạp chất
28 | 07 | 2009
Ông Trương Đình Hòe, tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, cho biết sắp tới hiệp hội sẽ công khai danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu tôm không tạp chất.
Hiệp hội làm điều này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp chọn phương thức kinh doanh, xuất khẩu đúng đắn biết bảo vệ uy tín,chất lượng cho tôm xuất khẩu của VN trên thị trường thế giới. Theo ông Hòe, tình trạng doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu bơm chích tạp chất vào tôm thời gian qua đã gây ảnh hưởng rất xấu và làm mất uy tín nghiêm trọng đến chất lượng xuất khẩu tôm của VN.

(tuoitre.com.vn)


Báo cáo phân tích thị trường