Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo sẽ thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện
27 | 05 | 2009
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ngày 26-5 đã yêu cầu Bộ NN-PTNT đối với các vụ sản xuất còn lại năm 2009, phải chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo sản xuất sát hơn nữa, nhất là đối với cơ cấu giống từ đầu vụ và công tác phơi sấy lúa để bảo đảm có được sản lượng gạo hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường, giảm tổn thất và giữ được chất lượng gạo sau thu hoạch. Việc nhập khẩu lúa gạo theo đường biên mậu trước mắt thực hiện theo quy định hiện hành và thỏa thuận với các nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam nghiên cứu sửa đổi cơ chế điều hành xuất khẩu gạo theo hướng quy định hoạt động xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hình thức thể hiện điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh bao gồm: có đăng ký kinh doanh lúa, gạo nội địa, có đầu tư hệ thống kho, chế biến lúa gạo, có tài chính lành mạnh, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định... Chính phủ sẽ có chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh lúa gạo.

4 tháng đầu năm 2009, lúa, gạo hàng hóa vụ đông xuân đã được tiêu thụ nhanh với giá bảo đảm cho nông dân có lời trên 40%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 triệu tấn.Nguồn: SGGP
Báo cáo phân tích thị trường