Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hồ tiêu xuất khẩu tăng cả lượng và giá trị
09 | 11 | 2009
Hồ tiêu là một trong số ít các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 10 tháng năm 2009.
Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tháng 10/2009 ước đạt 12 ngàn tấn, kim ngạch đạt 36 triệu USD, đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 10 tháng năm nay lên 120 ngàn tấn với kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD, tăng tới 51,67 % về lượng và nhưng chỉ tăng 8,22 % về trị giá so với cùng kỳ năm trước do giá hồ tiêu giảm rất mạnh trong giai đoạn nửa đầu 2009. Theo dự báo của AGROINFO, do sản lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam –nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới -còn dự trữ rất ít nên giá hồ tiêu thế giới từ nay tới cuối năm sẽ có khả năng mạnh trên thị trường giao dịch thế giới.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường