Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu trên 3,8 triệu tấn phân bón các lọai, tăng 33% so cùng kỳ 2008
08 | 12 | 2009
Theo số liệu thống kê Hải quan, lượng phân bón các loại nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2009 ước đạt trên 3,8 triệu tấn, tăng 33% so cùng kỳ năm trước, với kim ngạch nhập khẩu trên 1,2 tỷ USD.

Trong đó Urea ước gần 1,3 triệu tấn, NPK gần 1 triệu tấn, DAP gần 860.000 tấn, SA gần 300.000 tấn, Kali và các loại phân khác gần 460.000 tấn. Nhiều loại tăng về lượng nhập khẩu từ 0,4 đến 5 lần so với năm 2008, nhưng giá trị kim ngạch giảm từ 15 đến 30%.

Dự kiến lượng phân bón nhập khẩu đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất trong Vụ Thu Đông và Đông Xuân 2009-2010.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường