Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gần 4 triệu tấn phân bón
11 | 12 | 2009
Theo Bộ NNPTNT, lượng phân bón NK trong 11 tháng đầu năm 2009 ước đạt trên 3,8 triệu tấn, kim ngạch trên 1,2 tỉ USD - tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số mặt hàng NK chủ lực là urê gần 1,3 triệu tấn, NPK gần 1 triệu tấn...

Nhiều loại tăng về lượng NK đến 5 lần so với năm ngoái. Dự kiến, lượng phân bón NK sẽ đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất vụ chủ lực đông xuân 2009 - 2010.Theo LAODONG Online
Báo cáo phân tích thị trường