Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiếp tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay
15 | 12 | 2009
AGROINFO - Thủ tướng vừa ký Quyết định số 2072/QĐ – TTg về việc tiếp tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay trung và dài hạn.

Theo đó, trong năm 2010, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các khoản vay trung và dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất - kinh doanh. Chính sách hỗ trợ lãi suất trên được áp dụng theo cơ chế đã quy định tại Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4-4-2009 (hỗ trợ lãi suất 4%/năm) . Thời hạn hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ khi giải ngân khoản vay trong năm 2010

Cụ thể, các khoản vay được hỗ trợ lãi suất 2%/năm là các khoản vay trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại bằng đồng Việt Nam thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế: Nông nghiệp và lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp chế biến; hoạt động khoa học công nghệ; hoạt động thu mua và kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, muối.

Cũng nằm trong đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất trên còn gồm các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân, cụ thể: Ngân hàng Thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương.

Như vậy, sau quyết nghị dừng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động ngắn hạn theo đúng thời hạn quy định (31-12-2009), đây là quyết định tiếp theo của Chính phủ nhằm hướng tới mục tiêu vừa hỗ trợ, phục hồi tăng trưởng vừa thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô.Theo Lao động
Báo cáo phân tích thị trường