Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 1/7: Hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch nông, thuỷ sản
30 | 05 | 2011
Các khoản vay hỗ trợ lãi suất để mua các loại máy, thiết bị được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và 50% từ năm thứ ba trở đi.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 65/2011/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, áp dụng từ ngày 1/7/2011.

Theo đó, các khoản vay hỗ trợ lãi suất để mua các loại máy, thiết bị quy định tại khoản 2 Ðiều 1 Quyết định số 63/2010/QÐ-TTg được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và từ năm thứ ba trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất.

Các khoản vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển để mua các loại máy, thiết bị và đầu tư các dự án quy định tại khoản 1 và 2 Ðiều 2 Quyết định số 63 được Ngân hàng Nhà nước cấp bù chênh lệch giữa lãi suất cho vay của Ngân hàng NN và PTNT (NHNo) và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Mức lãi suất cho vay của NHNo làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ hay cấp bù chênh lệch lãi suất là mức lãi suất cho vay thấp nhất của NHNo áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

Nội dung chi tiết xin xem file.


Theo CafeF
Báo cáo phân tích thị trường