Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng mùa vụ tại Mỹ vẫn giữ ở mức thấp
24 | 05 | 2011
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, hầu hết sản lượng các cây trồng chính tại Mỹ đang thấp hơn mức trung bình trong lịch sử. Trên cả nước, chỉ 79% diện tích đất cho trồng ngô được sử dụng, so với mức trung bình trong 5 năm qua đạt 87%.
Sáu bang trồng ngô chủ chốt của nước này có khoảng 90% đất cho phép đang được sử dụng. Trong số 18 bang trồng ngô lớn nhất, Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska, North Carolina và Texas, 90% hạt giống đã được đưa vào gieo trồng. Tại 4 bang khác là Colorado, Minnesota, Missouri và Tennessee, trên dưới 80% đất cho phép đang được sử dụng trồng ngô.

Trên cả nước, 57% cotton đã được gieo, so với mức trung bình trong lịch sử tính đến thời điểm tuần thứ 3 tháng 5 hàng năm là 61%. 41% diện tích cho phép trồng đậu tương của Mỹ đã được sử dụng, so với mức trung bình trong lịch sử tính đến thời điểm tuần thứ 3 tháng 5 hàng năm là 51%.

USDA cho biết 40% diện tích cho phép trồng cao lương trên cả nước đã được sử dụng, tương đương với mức trung bình trong lịch sử, 60% lạc giống cũng đã được gieo, giảm nhẹ so với mức trung bình trong dài hạn của loại cây trồng này.

Tại 6 bang trồng gạo chính của nước này, 61% lúa giống đã được gieo, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 77% trong cùng kỳ tháng 5 hàng năm. Lúa mỳ vụ xuân cũng chỉ đạt tỷ lệ gieo giống 54%, so với mức trung bình 89% tỷ lệ gieo giống hàng năm tính đến tháng 5 hàng năm.

Kim Dung
Nguồn:
www.upi.com


Báo cáo phân tích thị trường