Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lúa gạo thơm tiêu thụ mạnh
02 | 04 | 2010
Ông Nguyễn Văn Khang, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết nông dân các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công đang trúng mùa và trúng giá lúa thơm của vụ đông xuân.

Năng suất trung bình hơn 6 tấn/ha, nhiều nơi đạt 8-9 tấn/ha. Lúa thơm Jasmine được thương lái mua tại ruộng với giá 4.300 đồng/kg, còn lúa thơm VD-20 giá 4.800 đồng/kg. Lúa khô được các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua tới 5.300 đồng/kg (Jasmine) và 5.800 đồng/kg (VD-20).

Do chi phí đầu tư vụ này thấp nên nông dân thu lợi nhuận hơn 50%.

 Theo Tuổi Trẻ
Báo cáo phân tích thị trường