Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
VN nhập 200.000 tấn đường
13 | 05 | 2010
Theo hội nghị, Bộ Công Thương và Bộ NN-PTNT đã đề nghị và được Chính phủ chấp thuận nâng mức hạn ngạch nhập khẩu đường. Theo đó, tổng hạn ngạch tạm thời cấp trong năm 2010 là 200.000 tấn.

Tại hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ sản xuất mía đường ở Hà Nội ngày 11-5, ông Đoàn Xuân Hòa, Phó cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT), cho biết: Theo cân đối cung cầu sản xuất mía đường năm nay, tình trạng thiếu hụt đường vẫn diễn ra vào cuối năm.

Tổng lượng đường sản xuất niên vụ 2009-2010 dự kiến sẽ đạt khoảng 984.000 tấn, giảm so với niên vụ trước 5.000 tấn. Do vậy, nếu mức tiêu thụ đường năm nay bằng năm 2009 thì dự kiến lượng đường thiếu hụt khoảng 300.000 tấn.


Theo hội nghị, Bộ Công Thương và Bộ NN-PTNT đã đề nghị và được Chính phủ chấp thuận nâng mức hạn ngạch nhập khẩu đường. Theo đó, tổng hạn ngạch tạm thời cấp trong năm 2010 là 200.000 tấn. Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường