Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển khai kế hoạch sản xuất nông-lâm nghiệp năm 2007 các tỉnh miền núi phía Bắc
09 | 09 | 2007
Ngày 18/12, tại trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã tổ chức "Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2006 và triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2007 các tỉnh miền núi phía Bắc (MNPB)".

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã nhấn mạnh: việc hoàn thiện các chính sách, giải pháp và phương thức đầu tư trong tương lai sẽ góp phần đưa các tỉnh MNPB trở thành vùng phát triển toàn diện". "Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng MNPB đến năm 2010" đã đưa ra chiến lược phát triển của vùng là: "hàng hoá, đa dạng, độc đáo, hiệu quả, bền vững" với mục tiêu, định hướng phát triển và các giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng ngành hàng, từng loại sản phẩm chính trong vùng. Theo đó, định hướng phát triển ngành trồng trọt năm 2007 là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát huy lợi thế so sánh về khí hậu, thị trường để sản xuất các sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao như: các giống lúa đặc sản, cây ăn quả ôn đới, các loại rau ưa lạnh, các loại cây thuốc và cây thức ăn gia súc phục vụ chăn nuôi trong vùng. Chú trọng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Về chăn nuôi, năm 2007, các tỉnh MNPB tiến hành tập trung rà soát, quy hoạch lại ngành chăn nuôi, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược chăn nuôi đến năm 2015-2020. Chiến lược này nhằm phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của ngành đồng thời phát triển chăn nuôi bền vững về kinh tế, môi trường và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Hầu hết các tỉnh vùng MNPB đã xác định phát triển chăn nuôi là hướng được ưu tiên trong những năm tới do đó đã có chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư cụ thể với mục tiêu tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo mức tăng trưởng trên 9% so với năm 2006. Năm 2007 các tỉnh cũng đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2007 bình quân trồng được 2.000 ha rừng sản xuất bằng nguồn vốn hỗ trợ ngân sách, đẩy mạnh công tác khuyến lâm thông qua các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất giống.

Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thuỷ lợi trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có công tác phòng chống hạn hán đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2006-2007 ở các tỉnh MNPB. Một số giải pháp thuỷ lợi đảm bảo nước tưới vụ đông xuân 2006-2007 được đưa ra như: điều hành tưới trên các trục kênh hợp lí, tránh lãng phí, thất thoát nước, nạo vét kênh mương nội đồng kể cả các tuyến kênh đã được kiên cố hoá, đảm bảo thông nước từ đầu mối đến mặt ruộng, quản lý hồ chứa nước chặt chẽ, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả. Các vùng khó khăn như cuối kênh, triền cao cần triển khai giải pháp chuyển nước, tưới hỗ trợ từ những vùng khác...

Năm 2006, sản xuất trồng trọt ở vùng MNPB vẫn đạt kết quả khá toàn diện, giữ được sự tăng trưởng về sản lượng. Trong chăn nuôi, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh nhưng năm 2006 sản xuất chăn nuôi các tỉnh miền núi phía Bắc đã phát triển thêm một bước, tăng trưởng của sản phẩm chăn nuôi đạt 6,37%, cao hơn so với cùng kì năm trước. Về lâm nghiệp, dự án trồng mới 5 triệu ha đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra./.TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường