Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
IMF và WB sẽ khảo sát về thuế ở Việt Nam
10 | 10 | 2007
Tin từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB sẽ khảo sát thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Qua việc khảo sát, IMF và WB sẽ giúp Việt Nam xây dựng hệ thống thuế và kiểm soát thuế hiệu quả hơn. Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trả lời 59 câu hỏi liên quan đến chính sách thuế.

59 câu hỏi mà IMF và WB thực hiện tại Việt Nam cũng được sử dụng để khảo sát chính sách thuế với các nước trên thế giới. Kết quả khảo sát tại Việt Nam sẽ được trình bày tại Hội nghị toàn cầu về đối thoại quốc tế, được tổ chức vào tháng 10.2007 tại Argentina.http://www.laodong.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường