Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
3 điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
08 | 11 | 2010
Từ ngày 1-1-2011, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ 3 điều kiện: có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; có ít nhất một kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 tấn thóc; có ít nhất một cơ sở xay xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn chung. Đây là 3 điều kiện bắt buộc đối với thương nhân được quy định tại nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, kho chứa, cơ sở xay xát thóc phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế. Mức dự trữ lưu thông tối thiểu phải duy trì tương đương 10% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó.Theo SGGP Online
Báo cáo phân tích thị trường