Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng gỗ xẻ công nghiệp của Đức bất ngờ sụt giảm trong tháng 4
09 | 06 | 2011
Lần đầu tiên trong năm 2011, sản lượng gỗ xẻ công nghiệp của Đức giảm do hoạt động xây dựng đình trệ.

Sản lượng gỗ công nghiệp tháng 4 tại Đức được điều chỉnh giảm 0,6%, so với mức dự đoán tăng 0,2% của các nhà kinh tế vài tháng trước. Theo ông Carsten Brzeski, thuộc ngân hàng ING, động lực tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế Đức có thể đã yếu đi đáng kể.

Giá trị đầu ra của ngành xây dựng giảm 5,7% trong tháng 4, so với mức tăng 5,5% trong tháng 3. Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 0,6%. Sản lượng sản phẩm năng lượng tăng 3,7%. Giá trị hàng hóa trung gian giảm 0,1%, từ mức tăng 0,3% trong tháng 3.

Theo ông Jonathan Loynes, một nhà phân tích kinh tế cao cấp, vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng quá trình phục hồi công nghiệp đầy ấn tượng của Đức đã qua đi; tuy  nhiên, nước này cần tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 5 – 6, để đẩy mức tăng trưởngkinh tế chung. Tăng trưởng kinh tế Đức, nền kinh tế đầu tàu của khu vực EU, đạt 1,5% trong quý 1/2011. Trong cùng kỳ, khu vực EU 17 nước tăng trưởng 0,8%.

Kim Dung AGROINFO

Theo RTT News


Báo cáo phân tích thị trường