Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gỗ khó đạt chỉ tiêu 4 tỉ USD
01 | 06 | 2011
Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp gỗ là chi phí đầu vào tăng mạnh (khoảng 20%).
Ông Nguyễn Tôn Quyền, phó chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN, cho biết trước tình hình khó khăn như hiện nay, chỉ tiêu xuất khẩu 4 tỉ USD gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2011 khó hoàn thành.

Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp gỗ là chi phí đầu vào tăng mạnh (khoảng 20%), trong khi giá xuất khẩu gỗ tại các thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật tăng không đáng kể. Tính đến hết tháng 5-2011, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,5 tỉ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2010.


Theo Tuổi trẻ
Báo cáo phân tích thị trường