Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tôm càng xanh vượt đỉnh giá năm ngoái
20 | 06 | 2011
Năm nay, sản lượng tôm thu hoạch tới thời điểm này sụt giảm mạnh.

Giá tôm càng xanh hiện đang được nông dân miền Tây thu hoạch bán tại ruộng với giá 240.000 – 280.000 đồng/kg (tôm loại 1), bình quân cao hơn năm ngoái 60.000 đồng/kg; tôm loại 2 hiện cũng không dưới mức 180.000 đồng/kg.

Theo giới buôn tôm, năm ngoái, giá tôm đột biến tăng gấp đôi so với bình quân nhiều năm do một lượng không nhỏ được đưa sang thị trường Campuchia.

Năm nay, sản lượng tôm thu hoạch tới thời điểm này sụt giảm mạnh, diện tích nuôi tôm của cả tỉnh Đồng Tháp ước khoảng 450ha, chỉ hơn 1/3 diện tích nuôi tôm năm trước.

Ở An Giang, theo ước tính từ các vùng nuôi tôm truyền thống, diện tích nuôi tôm càng xanh tiếp tục giảm trong năm nay khi lượng nước từ thượng nguồn đổ về ít và muộn. Năm ngoái, diện tích nuôi tôm càng xanh ở An Giang chỉ khoảng 380ha, tương đương 1/3 diện tích nuôi của năm trước đó.

Theo SGTTBáo cáo phân tích thị trường