Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đã cấp hơn 25 triệu “sổ đỏ”
10 | 07 | 2007
Theo Bộ Tài nguyên - môi trường, đến nay cả nước đã cấp hơn 25,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với hơn 15,7 triệu hecta, đạt 66,7% diện tích đất cần cấp “sổ đỏ”.

Bao gồm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất chuyên dùng, đất cơ sở tôn giáo, đất nuôi trồng thủy sản. Có 43/64 tỉnh thành đã cơ bản hoàn thành việc cấp “sổ đỏ” đối với đất nông nghiệp (đạt 85%),

19 tỉnh thành hoàn thành đối với đất lâm nghiệp, 52% diện tích đất ở đô thị đã được cấp “sổ đỏ”.

Trong năm 2007, Bộ Tài nguyên - môi trường sẽ chỉ đạo các địa phương hoàn thành cơ bản việc cấp “sổ đỏ” để tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động thị trường bất động sản.(Nguồn: Tuổi trẻ)
Báo cáo phân tích thị trường