Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nông sản xuất khẩu tuần đến ngày 29/7/2011
29 | 07 | 2011
Bảng giá nông sản xuất khẩu tuần đến ngày 29/7/2011

Mặt hàng

ĐVT

Đơn giá

Cửa khẩu

Hành tây củ

USD/tấn

140

Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị

Chè xanh

USD/kg

1,95

Chi cục HQ Hà Tây (thuộc HQ Hà Nội)

Nhân hạt điều W240

USD/kg

10,03

Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa

Hạt tiêu đen

VND/kg

117.700

Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn

Tinh bột sắn

VND/tấn

11.185.000

Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn

Đường kính trắng

VND/tấn

18.600.000

Chi cục HQ Bát Xát Lào Cai

Cao su thiên nhiên SVR10

USD/kg

4,43

Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường