Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mùa vụ tại Brazil, Việt Nam chi phối giá hạt tiêu quốc tế
15 | 08 | 2011
Sản lượng hạt tiêu toàn cầu dự đoán giảm và trong những tháng cuối năm 2011, tình hình mùa vụ tại Việt Nam, Brazil sẽ chi phối khuynh hướng giá hạt tiêu trên thị trường thế giới.

Các yếu tố cơ bản

Tổ chức hạt tiêu quốc tế dự đoán sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2011 sẽ giảm 2%, xuống mức 309.952 tấn. Lượng dự trữ giao kỳ hạn dự đoán giảm nhẹ xuống mức 94.582 tấn và 95.442 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu toàn cầu giảm 11%, xuống mức 237.650 tấn.

Sản lượng hạt tiêu Ấn Độ trong năm 2011 dự đoán giảm xuống mức 48 ngàn tấn. Theo ước tính của Hội đồng gia vị Ấn Độ, dự đoán sản lượng hạt tiêu Ấn Độ trong niên vụ 2010 – 2011 giảm xuống mức 48 ngàn tấn, từ sản lượng 50 ngàn tấn trong niên vụ trước đó.

Mức dự trữ hạt tiêu tại Việt Nam đang ở mức thấp. Sản lượng hạt tiêu tại Việt Nam dự đoán giảm trong năm nay. Sản lượng hạt tiêu tại Brazil và Indonesia cũng dự đoán giảm. Mức dự trữ giao kỳ hạn tại Brazil và Indonesia thấp, giúp tăng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu từ Ấn Độ trong những tháng tới.

Tuy vậy, do nông dân đang chuyển sang các loại cây trồng khác cho lợi nhuận cao hơn nên hoạt động sản xuất hạt tiêu tại Ấn Độ đang chịu ảnh hưởng tiêu cực. Báo cáo mới nhất từ Hội đồng gia vị Ấn Độ cho thấy kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của nước này trong quý 2 đạt 5.750 tấn, tăng 21% từ mức kim ngạch 4.750 tấn trong cùng kỳ năm 2010.

Triển vọng

Về trung và dài hạn (tháng 9 – 12), khuynh hướng giá trên thị trường hạt tiêu thế giới sẽ phụ thuộc vào mức dự trữ tại Việt Nam. Giá hạt tiêu chào bán từ Ấn Độ sẽ chịu sự chi phối bởi giá hạt tiêu chào bán từ Việt Nam và Indonesia trên thị trường quốc tế. Dự đoán mùa vụ tại Brazil cũng sẽ có ảnh hưởng đến khuynh hướng giá những tháng cuối năm.

Kim Dung AGROINFO

Theo Commodity online


Báo cáo phân tích thị trường