Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá phân bón thế giới ngày 5/09/2011
06 | 09 | 2011
Bảng giá phân bón thế giới ngày 5/09/2011
Đơn vị: USD/tấn, giao rời,
 
 Loại phân bón
Kỳ hạn
Giá mua
Giá bán
Giá ngày trước đó
Chỉ số giá Urê thế giới
9/2011
492,50
 
499,83
Urê Yuz, fob Nga
9/2011
250,50
491,50
371
Urê Baltic, Fob Nga
9/2011
243,25
255,50
249,38
Urê – Trung Đông, Fob AG
9/2011
274,50
546
410,25
Urê amonitrate,giao rời, Fot Fr
9/2011
248,50
248,50
248,50
Urê amonitrate,giao rời, Fob Nola
9/2011
196,25
350
273,13
Amonium Nitrate, fot USG
9/2011
207,50
218,75
213,13
DAP, fob Mỹ
9/2011
314,50
596,50
455,50
 
Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường