Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH KINH NGHIỆM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP CỦA CHÂU ÂU
16 | 11 | 2011
Việt Nam đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, nền tảng là hộ tiểu nông nhỏ lẻ với đội ngũ lao động chưa được đào tạo hệ thống. Đến nay, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề mới đạt 18,7%, so với bình quân chung cả nước 25%. Thiếu lao động có tay nghề là cản trở lớn cho quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp và sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. Điều tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 16 địa phương thu hồi nhiều đất cho thấy chỉ có 13% lao động nông thôn bị thu hồi đất được đào tạo để chuyển đổi ngành nghề.

Tiêu điểm :

Giới thiệu

Mở đầu
Lịch sử hình thành và phát triển
Đào tạo ban đầu từ các cấp học phổ thông
Giáo dục nông nghiệp cho lao động nông thôn
Đào tạo  nghề khuyến nông
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Dowload bản kiến nghị tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường