Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu điều Việt Nam có xu hướng giảm
30 | 08 | 2012
Theo dự báo của Bộ NN và PTNT, nguồn cung điều trong nước hạn chế là nguyên nhân chính tác động đến xuất khẩu điều trong những tháng còn lại của năm 2012.

Theo thống kê, ước xuất khẩu hạt điều tháng 8/2012 đạt 19 nghìn tấn với kim ngạch 132 triệu USD. Lượng điều xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 137 nghìn tấn, với kim ngạch 941 triệu USD, tăng 25,1% về lượng và 6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011.


Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững là nước xuất khẩu hạt điều nhân đứng thứ nhất thế giới. Các thị trường tiêu thụ hạt điều lớn của Việt Nam 8 tháng đầu năm vẫn là Mỹ( tỷ trọng 28,2%), Trung Quốc (17,4%) và Hà Lan (12,3%)


Tuy nhiên, Bộ NN và PTNT cũng dự báo xuất khẩu hạt điều những tháng cuối năm 2012 sẽ có xu hướng giảm do nguồn cung trong nước hạn chế.

 Nguồn : Bộ NN và PTNT.
Báo cáo phân tích thị trường