Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hoàn thiện Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo trong tháng 2/2013
03 | 01 | 2013
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo, trong khi chưa ban hành Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo, việc mua tạm trữ thóc, gạo tiếp tục thực hiện theo cơ chế hiện nay.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc hoàn thiện Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo.
Theo đó, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nắm sát diễn biến tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ Đông Xuân 2012-2013; Kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo trong tháng 1-2013, bảo đảm phù hợp thực tế thị trường, đạt mục tiêu điều hành và theo đúng quy định của pháp luật.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo. Trong đó, việc hoàn thiện dự thảo phải tập trung đánh giá đúng bản chất và phù hợp với thực tế kinh doanh những thành công, hạn chế trong thực hiện cơ chế mua tạm trữ thóc, gạo thời gian vừa qua; thu thập, củng cố các số liệu liên quan đến sản xuất, thị trường tiêu thụ lúa, gạo hàng hóa, bảo đảm chính xác.
Đồng thời, xác định rõ mục tiêu của việc tạm trữ lúa, gạo, số lượng, thời hạn tạm trữ, đối tượng thực hiện, các điều kiện, chính sách hỗ trợ, chỉ tiêu đối với từng nhóm đối tượng tham gia tạm trữ lúa, gạo; các phương thức mua tạm trữ lúa, gạo đề ra phải được phân tích  kỹ ưu điểm, nhược điểm, bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và khắc phục được những hạn chế bất cập hiện nay, nhất là việc hỗ trợ người nông dân tạm trữ và phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo qua UBND cấp tỉnh; Xác định quy trình, cách thức quản lý, kiểm soát, tổ chức thực hiện việc tạm trữ lúa, gạo, bảo đảm chặt chẽ và khả thi; phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo trong tháng 2-2013


(Theo Vinanet) 
 Báo cáo phân tích thị trường