Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ 100% lãi suất mua tạm trữ lúa, gạo
14 | 09 | 2010
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 134/2010/TT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các doanh nghiệp mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010.

Theo Thông tư này, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993/QĐ-TTg ngày 30/6/2010.

Số lượng lúa, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng doanh nghiệp căn cứ theo số lượng tối đa quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA). Thời gian mua tạm trữ từ ngày 15/7/2010 đến ngày 15/9/2010. Thời gian tạm trữ thực tế được xác định trong bốn tháng từ ngày 15/7/2010 đến ngày 15/11/2010.

Mức giá để tính hỗ trợ là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho từng loại lúa, gạo. Trường hợp doanh nghiệp mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí sản xuất chế biến.

Ngày 30/6, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 993/QĐ- TTg về việc giao các doanh nghiệp mua tạm trữ tối đa một triệu tấn quy gạo (tỷ lệ quy đổi 2 thóc bằng 1,2 gạo).

Trong Quyết định này, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn VFA tổ chức việc giao cho các doanh nghiệp mua số lúa gạo tạm trữ trên, có tính đến kết quả đã thực hiện mua lúa gạo, đối với vụ đông xuân 2009-2010. Còn các doanh nghiệp thực hiện mua lúa gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.Theo VnEconomy
Báo cáo phân tích thị trường