Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2012: Xuất khẩu chè tăng cả lượng và trị giá
30 | 01 | 2013
Theo số liệu thống kê, trong năm 2012, xuất khẩu chè đạt 146.708 tấn, trị giá 224.589.666 USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2012 Pakistan vẫn là thị trường nhập khẩu nhiều nhất chè của Việt Nam, với lượng nhập 24.045 tấn, trị giá 45.304.840 USD, tăng 38% về lượng và tăng 39% về trị giá năm 2012, chiếm 20,1% tổng trị giá xuất khẩu chè của Việt Nam.
Đứng thứ hai là thị trường Đài Loan, trong năm 2012, Việt Nam xuất khẩu chè sang thị trường này đạt 22.453 tấn, trị giá 29.589.578 USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 13% về trị giá; thị trường lớn thứ ba là Nga, giảm 0,7% về lượng và giảm 0,3% về trị giá, với 13.896 tấn, trị giá 21.614.800 USD.
Ba thị trường lớn trên chiếm 32,9% tổng trị giá xuất khẩu chè của Việt Nam trong năm 2012.
Ngoài ra Việt nam còn xuất khẩu chè sang các thị trường khác cũng có mức tăng trưởng khá, cụ thể: xuất sang Trung Quốc tăng 30,3%; Indonêsia tăng 26,3%; Hoa Kỳ tăng 81,6%;..
Số liệu xuất khẩu chè năm 2012

Nước
ĐVT
Tháng 12/2012
Năm 2012
 
 
Lượng
Trị giá (USD)
Lượng
Trị giá (USD)
Tổng
 
11.962
18.857.299
146.708
224.589.666
Pakistan
Tấn
2.668
4.478.618
24.045
45.304.840
Đài Loan
Tấn
1.523
2.078.930
22.453
29.589.578
Nga
Tấn
1.265
1.961.679
13.896
21.614.800
Trung Quốc
Tấn
546
712.263
14.632
19.307.247
Indonêsia
Tấn
1.063
1.114.331
15.397
14.804.749
Hoa Kỳ
Tấn
466
503.095
8.170
8.968.641
Tiểu VQ Arập TN
Tấn
601
1.311.002
3.772
7.788.131
Arập xê út
Tấn
532
1.321.489
2.782
6.809.974
Đức
Tấn
276
463.975
2.987
5.135.604
Ba Lan
Tấn
403
560.277
4.083
4.849.635
Philippin
Tấn
82
213.985
717
1.884.546
Ấn Độ
Tấn
245
239.628
1.120
1.179.704

 
Nguồn: Vinanet


Báo cáo phân tích thị trường