Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường xuất khẩu chè Việt Nam
20 | 01 | 2009
- Tin từ Hiệp hội Chè Việt Nam cho biết, năm 2009, ngành chè phấn đấu xuất khẩu 117.000 tấn, với tổng kim ngạch đạt khoảng 167 triệu USD.

- Năm 2008, ngành chè xuất khẩu 104.000 tấn chè các loại, với tổng kim ngạch đạt 147 triệu USD, tăng khoảng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

- 10 tháng đầu năm 2008, lượng chè xuất khẩu của nước ta đã đạt 90,2 nghìn tấn với trị giá 126,6 triệu USD, mặc dù giảm 1,53% về lượng nhưng tăng 25,17% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2007.

- Trong tháng 11/2008, kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt trị giá 306.798 USD, với lượng xuất 337 tấn. Tính chung 11 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 2.749.665 USD, với lượng xuất 3.486 tấn chè các loại.

- Trong tháng 11/2008, kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam sang Hà Lan đạt trị giá 78.410 USD, với lượng xuất 58 tấn. Tính chung 11 tháng 2008, giá trị xuất khẩu đạt 1.839.036 USD, với lượng xuất 1.317 tấn chè.

- 11 tháng năm 2008, xuất khẩu chè của cả nước sang Ấn Độ đạt trị giá 3.231.948 USD, với lượng xuất 3.223 tấn chè.

- 11 tháng năm 2008, xuất khẩu chè của cả nước sang Anh đạt trị giá 1.587.669 USD, với lượng xuất 908 tấn chè các loại.

- Trong tháng 11 năm 2008, xuất khẩu chè sang Ba Lan đạt trị giá 420.881 USD, với lượng xuất 375 tấn. Tính chung 11 tháng năm 2008, xuất khẩu chè đạt 3.103.980 USD, với lượng xuất 2.472 tấn chè.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường