Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2008 giảm về lượng nhưng tăng về trị giá
18 | 12 | 2008
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2008 Việt Nam đã xuất khẩu được 10,6 nghìn tấn chè các loại với trị giá 15,7 triệu USD, tăng 0,53% về lượng và 0,05% về trị giá so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm ngoái tuy giảm 1,75% về lượng song lại tăng 9,62% về trị giá.

Tính chung 10 tháng đầu năm nay, lượng chè xuất khẩu của nước ta đã đạt 90,2 nghìn tấn với trị giá 126,6 triệu USD, mặc dù giảm 1,53% về lượng nhưng tăng 25,17% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2007.

Về thị trường xuất khẩu: Thị trường dẫn đầu về tiêu thụ chè xuất khẩu của nước ta trong tháng 10/2008 vẫn là nga, Đài Loan, Đức, UAE… Trong đó, thị trường giữ vị trí đứng đầu là Nga với kim ngạch xuất khẩu 1,5 nghìn tấn chè, đạt trị giá xấp xỉ 2 triệu USD, tăng 11,96% về lượng và 3,02% về trị giá so với tháng trước, tăng 19,33% về lượng và 46,57% về trị giá so với tháng 10/2007. Mặc dù Đài Loan là thị trường đứng thứ 2 về nhập khẩu chè của nước ta với 1,3 nghìn tấn chè, đạt 1,8 triệu USD, tăng 1,77% về trị giá nhưng lại giảm 7,4% về lượng sov ới tháng 9/2008, tuy nhiên vẫn tăng 3,88% về lượng và 18,56% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Đức đạt 588 tấn với trị giá 1,1 triệu USD, tăng 22,76% về lượng và 66,57% về trị giá so với tháng trước, tăng 83,18% về lượng và 167,09% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

Đặc biệt chú ý là Ấn độ và Anh tuy lượng xuất không cao nhưng là những thị trường có mức tăng mạnh so với tháng 10/2007, đạt lần lượt 545 và 247 tấn với trị giá 578,6 nghìn USD và 421,5 nghìn USD, tăng lần lượt 1.372,97%; 114,78% về lượng và tăng 747,77%; 160,28% về trị giá. Ngược lại, thị trường có mức giảm mạnh so với tháng 10/2007 là Ả rập Xê út chỉ đạt 82 tấn với trị giá 191,7 nghìn USD, đã giảm 68,22% về lượng và giảm 60,80% về trị giá.
Tính chung 10 tháng năm 2008, Đài Loan là thị trường số một về tiêu thụ chè Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 15,4 nghìn tấn với trị giá 18,4 triệu USD, tuy giảm nhẹ 2,05% về lượng song lại tăng 24,26% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường