Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường xuất khẩu chè Việt Nam
17 | 12 | 2008
- 10 tháng đầu năm 2008, lượng chè xuất khẩu của nước ta đã đạt 90,2 nghìn tấn với trị giá 126,6 triệu USD, mặc dù giảm 1,53% về lượng nhưng tăng 25,17% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2007.

- Trong tháng 10/2008, thị trường giữ vị trí đứng đầu xuất khẩu chè là Nga với kim ngạch xuất khẩu 1,5 nghìn tấn chè, đạt trị giá xấp xỉ 2 triệu USD, tăng 11,96% về lượng và 3,02% về trị giá so với tháng trước, tăng 19,33% về lượng và 46,57% về trị giá so với tháng 10/2007.

- Trong tháng 10/2008, Việt Nam xuất khẩu chè sang Malaysia đạt trị giá 222.210 USD, với lượng xuất 282 tấn. Tính chung 10 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 1.447.825USD, với lượng xuất 2.266 tấn.

- 10 tháng năm 2008, Đài Loan là thị trường số một về tiêu thụ chè Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 15,4 nghìn tấn với trị giá 18,4 triệu USD.

- Trong tháng 10/2008, Việt Nam đã xuất khẩu sang Đức đạt 588 tấn chè, với trị giá 1,1 triệu USD, tăng 22,76% về lượng và 66,57% về trị giá so với tháng trước, tăng 83,18% về lượng và 167,09% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.

- Trong tháng 10/2008, Việt Nam xuất khẩu chè sang Hoa Kỳ đạt trị giá 366.570 USD, với lượng xuất 319 tấn. Tính chung 10 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 2.442.868 USD, với lượng xuất 3.149 tấn.

- Trong tháng 10/2008, Việt Nam xuất khẩu chè sang Indonêsia đạt trị giá 441.249 USD, với lượng xuất 416 tấn. Tính chung 10 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 2.759.223 USD, với lượng xuất 3.034 tấn.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường