Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trị giá xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm giảm mạnh
04 | 10 | 2013
Theo Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NN&PTNT, khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 9/2013 ước đạt 100 nghìn tấn với giá trị 223 triệu USD.

 

Với ước tính này, 9 tháng đầu năm 2013 Viêt Nam đã xuất khẩu 710 nghìn tấn cao su với giá trị đạt trên 1,68 tỷ USD, giảm 1,2% về khối lượng và giảm 17,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.
 
Nguyên nhân giảm giá trị xuất khẩu chủ yếu do đơn giá xuất khẩu giảm. Theo tính toán, giá cao su xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2013 đạt 2.393,46 USD/tấn, giảm 17,68% so với mức giá 2.907,35 USD/tấn của năm 2012.
 
Trung Quốc mặc dù vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng (chiếm 42,7% tổng giá trị xuất khẩu), nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với năm 2012, giảm 10,3% về khối lượng và giảm 24,8% về giá trị. Thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ 2 của Việt Nam là Malaysia chiếm 21,2% tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm. Xuất khẩu cao su sang thị trường này tăng 17,2% về khối lượng nhưng giảm 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Nguồn: MARD
 


Báo cáo phân tích thị trường