Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cao su Tây Bắc có thể lần đầu tiên cho mủ vào năm 2014
15 | 04 | 2013
Kể từ 2007, diện tích cao su Lai Châu là trên 10.000 ha, Sơn La đạt gần 6.700 ha, Điện Biên trên 3.400 ha.

Năm 2007, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần đầu tiên đưa cây cao su lên trồng ở Tây Bắc đầu tiên là Sơn La, sau đó phát triển ở cả Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Mục tiêu đến 2015 diện tích trồng khu vực này mở rộng lên 50 nghìn ha.


Sau 5,6 năm triển khai dự án, đến nay Sơn La đã trồng được gần 6.700 ha cao su, Điện Biên trồng hơn 3.400 ha cao su, Lai Châu là hơn 10.000 ha. Dự kiến Sơn La có thể cho thu mủ trước vào năm 2014, Điện Biên, Lai Châu dự kiến thu mủ năm 2015.


Lợi thế tiểu vùng khí hậu đặc biệt, đất đai màu mỡ thúc đẩy việc phát triển cao su khu vực này. Riêng cao su tại Mường Pồn, Điện Biên có thể rút ngắn một năm so với tiêu chuẩn thời kỳ thiết kế cơ bản 7 năm, cho thu mủ ngay trong năm tới 2014. Diện tích cao su khu vực này khoảng 500 ha. Qua khai thác thử, vườn cao su tại huyện Mường La, Sơn La dự kiến sẽ cho năng suất bình quân khá cao, 1,6-1,7 tấn/ha/năm. Vườn này có diện tích 450 ha.


Năm 2014, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La sẽ cho khởi công xây dựng nhà máy chế biến cao su. Riêng Điện Biên, nhà máy cho công suất 4.000 tấn/năm. Lai Châu còn thành lập 4 nhà máy cao su, số lượng nhà máy nhiều nhất Tây Bắc.


Lai Châu định hướng tăng cường diện tích cao su đến năm 2020 vượt hơn 65 nghìn ha, cao hơn kế hoạch Chính phủ đề ra cho cả khu vực


Nguồn: Bộ NN và PTNTBáo cáo phân tích thị trường