Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu Điều tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục mới
14 | 04 | 2014
Theo số liệu ước tính của ngành nông nghiệp Ấn Độ, tổng giá trị xuất khẩu hạt điều trong năm tài chính 2013-14 nước này sẽ đạt 50 tỷ Rupi (khoảng 840 triệu USD), mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến hết tháng 2, xuất khẩu hạt điều đạt 46,24 tỷ Rupi, khoảng 771 triệu USD. Trong cả năm tài chính 2012-13, kim ngạch xuất khẩu hạt điều đạt 44,20 tỷ Rupi. Mặc dù, số lượng xuất khẩu giảm nhưng do đồng Rupi giảm giá mạnh trong thời gian qua nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng. Trong tháng 2, số lượng xuất khẩu giảm 12% đứng ở mức 7.009 tấn, nhưng giá trị tăng 6% đạt 3,15 tỷ Rupi.

Được biết, trong năm tài chính 2012-13, Ấn Độ đã xuất khẩu 110.306 tấn hạt điều.
 
Hàng năm, Ấn Độ thường nhập khoảng 800 đến 900 tấn hạt điều thô về chế biến và tái xuất, trong năm tài chính hiện nay, sản lượng điều thô nhập khẩu giảm 14% đứng ở mức 732.478 tấn, nguyên nhân do giá điều thô tăng trong những tháng gần đây, đã có lúc giá điều thô giao dịch ở mức 1.400 USD/tấn.
 
Nguồn: Hiệp hội Điều Việt Nam
 


Báo cáo phân tích thị trường