Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng dẫn chính sách tín dụng phát triển thủy sản
21 | 08 | 2014
Ngày 15/8/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Thông tư này quy định việc cho vay đặt hàng đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; cho vay vốn lưu động để khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Về điều kiện vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản, Thông tư quy định, tàu đóng mới phải có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên; nâng cấp tàu có tổng công suất máy chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên. Đồng thời, chủ tàu phải có tên trong danh sách đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Chủ tàu phải cam kết mua đầy đủ bảo hiểm theo quy định đối với thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu sau khi hoàn thành việc đóng mới, nâng cấp tàu và trước khi đưa vào sử dụng. Ngoài ra, phương án vay vốn phải được ngân hàng thương mại thẩm định có hiệu quả, khả thi.
 
Đối với cho vay vốn lưu động, điều kiện vay là chủ tàu đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể. Đồng thời, phương án vay vốn được ngân hàng thương mại thẩm định có hiệu quả, khả thi.
 
Về hạn mức, lãi suất và thời hạn vay, Thông tư quy định, việc cho vay đóng mới, nâng cấp tàu được Ngân sách Nhà nước cấp bù một phần lãi suất. Hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp bù lãi suất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với lãi suất nợ quá hạn (bao gồm cả phần hỗ trợ lãi suất của Nhà nước) do ngân hàng thương mại và chủ tàu thỏa thuận theo quy định của pháp luật và được quy định trong hợp đồng tín dụng.
 
Thời hạn cho vay đóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ do ngân hàng thương mại và chủ tàu thỏa thuận, nhưng thời gian được Nhà nước hỗ trợ lãi suất không quá 11 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng. Thời hạn cho vay vốn lưu động do ngân hàng thương mại và chủ tàu thỏa thuận, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
 
Thông tư cũng quy định rõ về tài sản bảo đảm, phân loại nợ và xử lý rủi ro và quyền hạn, trách nhiệm của chủ tàu. Căn cứ Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ hướng dẫn cho vay đối với chủ tàu đảm bảo trình tự, thủ tục đơn giản, nhanh gọn và an toàn về nguồn vốn cho vay.
 
Việc giải ngân các khoản cho vay theo Thông tư này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2015. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2014.
 
Nguồn: Tổng cục Thủy sản
 

 Báo cáo phân tích thị trường