Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tồn kho 369.000 tấn đường
27 | 08 | 2014
Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày15/8/2014 là 369.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 54.000 tấn.

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/7 đến 15/8 là 92.960 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước21.500 tấn.

Giá bán đường tháng 8 giảm khoảng 100 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể giá bán đường trắng loại1 đã có thuế VAT tại cửa kho nhà máy: Miền Bắc từ 12.400 – 12.600 đồng/kg; Miền Trung và Tây Nguyên: 12.300 - 12.800 đồng/kg; Miền Nam: 13.000 đồng/kg.
 
Hiện đã có nhà máy đường Nước Trong đi vào sản xuất vụ mới 2014-2015. Đến ngày 15/8/2014 nhà máy đã ép được 39.000 tấn mía, sản xuất được 4.070 tấn đường.

Nguồn: VOV
 


Báo cáo phân tích thị trường