Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm đạt gần 5 tỷ USD
27 | 08 | 2014
Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8/2014 ước đạt 679 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 8 tháng đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2013.
Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 22,8% tổng giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường này 7 tháng năm 2014 đạt 973,84 triệu USD, tăng 38,58% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Xuất khẩu thủy sản sang hầu hết các thị trường tiêu thụ lớn khác đều tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc với mức tăng tương ứng đạt 6,39%, 53,83% và 27,37%.
 
Tổng sản lượng thuỷ sản 8 tháng năm 2014 ước đạt 4.001 ngàn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng khai thác ước đạt 1.882 ngàn tấn, tăng 4,6%, sản lượng nuôi trồng ước đạt2.119 ngàn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Nguồn: Bộ NN&PTNT
 


Báo cáo phân tích thị trường