Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ðẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản
23 | 06 | 2010
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm đạt 7,2 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2009.

Tính riêng tháng 5, giá trị xuất khẩu tăng 500 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thủy sản, trong 5 tháng tăng 17,3%, đạt 1,6 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 3,9 tỷ USD, tăng 7%. Ngoại trừ cà-phê còn gặp khó khăn, các mặt hàng chính khác đều tăng trưởng khá như: Xuất khẩu gạo tháng 5 đạt khoảng 730.000 tấn, kim ngạch đạt 390 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu năm tháng, ước đạt 2,9 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,5 tỷ USD. Ðặc biệt, cao-su xuất khẩu 5 tháng ước đạt 191.000 tấn với trị giá 513 triệu USD, tuy chỉ tăng 3,72% về lượng nhưng giá trị thu về gần gấp hai lần so với cùng kỳ năm 2009...

Có thể thấy, trong những tháng đầu năm nay, mặc dù sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch hại ở cây trồng, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, cháy rừng và những biến đổi thất thường của thời tiết, nhưng nhìn chung các ngành hàng vẫn có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hàng hóa có nhiều biến động như hiện nay thì ngành nông nghiệp cần có thêm những biện pháp hợp lý nhằm giữ vững và đẩy mạnh đà tăng trưởng xuất khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.Theo Nhân dân
Báo cáo phân tích thị trường